Академія

Академія митної служби України — це єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців Державної митної служби України, а також для сфери зовнішньоекономічної діяльності. Створена у червні 1996 р. Указом Президента України . Перший набір курсантів і слухачів відбувся влітку 1997 р.

Відповідно до рішення Державної Акредитаційної Комісії від 25 лютого 2010 р. академія акредитована за ІV освітньо-кваліфікаційним рівнем.

На сьогодні в академії навчається більше двох з половиною тисяч осіб, у тому числі більше двох тисяч – за державним замовленням.

Випуск 2010
Напрямки підготовки:
• Міжнародна економіка
• Облік і аудит
• Фінанси і кредит
• Менеджмент
• Право
• Транспортні технології
• Комп’ютерні науки
• Державна служба
за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Навчання відбувається за денною та заочною формами, за кошти державного бюджету, а також фізичних та юридичних осіб.

В академії діють курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу.

Навчальний процес забезпечують 176 науково-педагогічних працівників, серед яких 19 – докторів наук, професорів та 91 – кандидатів наук, доцентів.

В структурі академії три факультети (юридичний, економіки та менеджменту, інформаційних та транспортних систем і технологій), 18 кафедр, Центр митної справи та післядипломної освіти та інші структурні підрозділи.
Навчальний процес побудовано на унікальних навчальних планах – у середньому 25% навчального часу, передбаченого цими планами, спрямовано на дисципліни митного спрямування.

Багато уваги приділяється практичній підготовці майбутніх митників. З 2 по 5 курс курсанти та студенти академії проходять практику в митних органах.

Тематика дипломних робіт також щільно пов’язана з митною проблематикою.

Усі 100% курсантів академії працевлаштовуються до митних органів.

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в академії здійснюється через власну аспірантуру, в якій готуються фахівці за сімома спеціальностями.

З метою використання світового досвіду з підготовки фахівців митної справи академія активно розвиває зв’язки з провідними навчальними закладами Російської Федерації, США, Франції, Німеччини, Китаю та Польщі.

Так, вже не перший рік академія здійснює підготовку фахівців для митної служби Киргизької Республіки. В рамках співпраці з Місією Європейського Союзу по наданню прикордонної допомоги Молдові і Україні на базі академії проводиться підвищення кваліфікації митників цих країн. За підтримки Департаменту енергетики США в академії п’ять років читається спецкурс з «Основ експортного контролю», а також проводяться міжнародні семінари з питань експортного контролю та ідентифікації товарів подвійного використання.
Важливим напрямом міжнародного співробітництва академії є співпраця з Всесвітньою митною організацією.
Так, 1 вересня 2010 року на базі академії було відкрито Регіональний учбовий центр Всесвітньої митної організації, яка розглядає академію як академічний і методологічний центр в Європейському регіоні.

Переваги академії:

1. Це єдиний в Україні вищий навчальний заклад, що готує фахівців для Державної митної служби України.

2. Випускник отримує фактично дві освіти, що дозволяє працювати як митних органах, так і в інших сферах.

3. Навчання в академії забезпечує 100-відсоткове працевлаштування в митних органах випускників-курсантів та кращих студентів.

4. Високий рівень практичної підготовки: з 2 по 5 курс курсанти проходять 4 практики в митних органах.

5. В академії хороша матеріально-технічна база та високі вимоги до дисципліни.